'Δανεικά Παπούτσια'  -  Solo & A Capella

(5o Apodec Attic Session)