[στο πλαίσιο του προγράμματος "Μουσική στην Αίθουσα"]