Εδώ, μπορεί κανείς να ακολουθήσει την διαδρομή της τραγουδιστικής μου ιδιότητας, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από σύντομες περιγραφές, φωτογραφίες και video.

Ευχαριστώ θερμά, όσους μου πρόσφεραν απλόχερα το φωτογραφικό τους υλικό.